Strona głównaAktualności
TBSP.Index®
2024-07-19
Wartość otwarcia:
Wartość: 2001.55
Zmiana: -0.02 (-0.00%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 1998.19
Zmiana: -3.38 (-0.17%)
zobacz szczegóły >

Powołanie p. Macieja Bombola na Członka Zarządu BondSpot S.A.

Warszawa, dnia 10 maja 2023 r.


KOMUNIKAT
Powołanie p. Macieja Bombola na Członka Zarządu BondSpot S.A.

Rada Nadzorcza BondSpot S.A. w dniu 15 marca 2023 r. powołała w skład Zarządu Spółki p. Macieja Bombola powierzając mu funkcję Członka Zarządu BondSpot S.A.

W dniu 27 kwietnia 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zgody na dokonanie zmiany w Zarządzie BondSpot S.A. przyjętej przez Radę Nadzorczą Spółki.
Powyższa decyzja Komisji Nadzoru Finansowego podlega uprawomocnieniu z dniem 19 maja 2023 r. Z ww. dniem Pan Maciej Bombol obejmie funkcję Członka Zarządu BondSpot S.A.

Obecna kadencja Zarządu BondSpot S.A. rozpoczęła się w dniu 29 czerwca 2021 r.

Pan Maciej Bombol - Członek Zarządu BondSpot S.A.
Pan Maciej Bombol jest absolwentem Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej. Posiada licencję maklera papierów wartościowych (od 1992), doradcy inwestycyjnego (od 1994) oraz tytuł CFA (od 2001).
Pan Maciej Bombol jest związany z rynkiem kapitałowym od ponad 30 lat. W 1992 współorganizował działalność maklerską w Banku Handlowym w Warszawie S.A. a następnie pracował jako makler giełdowy. W 1995 zorganizował w Banku Handlowym w Warszawie S.A. działalność zarządzania aktywami (2. licencja w Polsce). Pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Handlowy Zarządzanie Aktywami S.A. (1999-2005) oraz równolegle wiceprezesa zarządu TFI Banku Handlowego S.A. (2000-2005) odpowiedzialnego za pion zarządzania aktywami.
W latach 2005-2006 zarządzający funduszami inwestycyjnymi w AlG Asset Management Polska S.A. W latach 2006-2009 wiceprezes zarządu Millennium TFI S.A. odpowiedzialny za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi. W latach 2009-2011 pełnił funkcję dyrektora inwestycyjnego w ING Investment Management (Polska) S.A. odpowiedzialnego za kierowanie Departamentem Inwestycji. W latach 2013-2015 prezes zarządu AXA TFI S.A. odpowiedzialny za rozwój biznesu i obszar zarządzania aktywami. Od czerwca 2019 do maja 2023 pełnił funkcję dyrektora Działu Rynku Pierwotnego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
W latach 2004-2013 był członkiem zarządu CFA Society Poland. W latach 2017-2018 był członkiem rady nadzorczej Instytutu Analiz i Ratingu S.A., zaś w latach 2018-2019 przewodniczącym rady nadzorczej PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącego rady nadzorczej GPW Ventures ASI S.A.