Strona głównaAktualności

Zawieszenie obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacjami na okaziciela MIASTA KRAKÓW.

Informujemy, że na wniosek MIASTA KRAKÓW o zawieszenie obrotu obligacjami na okaziciela serii KRAKOW070528, oznaczonymi kodem ISIN PL0023200047, w związku z zamiarem ich częściowego wykupu i zmianą ich wartości nominalnej, postanowiono zawiesić obrót tymi obligacjami na rynku regulowanym BondSpot od dnia 24 kwietnia 2023 r. do dnia 8 maja 2023 r. (włącznie).

Więcej informacji na www.gpwcatalyst.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Biuro Nadzoru Rynków
Tel: +48 22 537 74 29
E-mail: bnr@bondspot.pl