Strona głównaAktualności

Wprowadzenie do obrotu na rynku Treasury BondSpot Poland kolejnej serii obligacji skarbowych nominowanych w euro EUR0233.

Informujemy, że kolejna seria obligacji skarbowych nominowanych w euro zostanie wprowadzona do obrotu na rynku Treasury BondSpot Poland (rynek kasowy) z dniem 23 lutego 2023 r.

Szczegółowe dane dotyczące obligacji:

Wprowadzenie_obligacji_TBSP_EURO_23.02.2023.jpg