Strona głównaAktualności

Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacji skarbowych nominowanych w euro EUR0243.

Z dniem 23 lutego 2023 r. zostanie wprowadzona do obrotu na rynku regulowanym BondSpot seria obligacji skarbowych nominowanych w euro EUR0243.

Więcej informacji na www.gpwcatalyst.pl