Strona głównaAktualności
TBSP.Index®
2024-06-24
Wartość otwarcia:
Wartość: 1982.62
Zmiana: +0.92 (+0.05%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 1984.54
Zmiana: +2.84 (+0.14%)
zobacz szczegóły >

Zwolnienie z podatku bankowego dla transakcji repo zawartych na rynku Treasury BondSpot Poland i rozliczonych przez KDPW_CCP S.A.

Z dniem 1 stycznia 2023 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzające zasadę obniżenia podstawy opodatkowania o wartość aktywów wynikających z transakcji repo, której przedmiotem są skarbowe papiery wartościowe, a drugą stroną tej transakcji jest podmiot inny niż Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub Bankowy Fundusz Gwarancyjny, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:
- transakcja została zawarta na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu,
- transakcja podlega rozliczeniu przez KDPW_CCP.
 
Więcej informacji udziela:
Dział Sprzedaży i Analiz
tel.(22) 537 74 10/11
e-mail: ds@bondspot.pl