Strona głównaAktualności

Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacji skarbowych OA0724, OA0527, OA1127, OA1131 i OA0432.

Informujemy, że z dniem 30 grudnia 2022 r. zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym BondSpot serie obligacji skarbowych oznaczone symbolami OA0724, OA0527, OA1127, OA1131 i OA0432.

Więcej informacji na www.gpwcatalyst.pl