Strona głównaAktualności

Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacji skarbowych DS1033.

Informujemy, że z dniem 21 grudnia 2022 r. zostanie wprowadzona do obrotu na rynku regulowanym BondSpot seria obligacji skarbowych oznaczona symbolem DS1033.

Więcej informacji na www.gpwcatalyst.pl