Strona głównaAktualności
TBSP.Index®
2024-05-17
Wartość otwarcia:
Wartość: 1971.64
Zmiana: -0.92 (-0.05%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 1971.29
Zmiana: -1.27 (-0.06%)
zobacz szczegóły >

Treasury BondSpot Poland - zmiana godziny haromonogramu dnia obrotu w dniu 30 grudnia 2022r.

Informujemy, iż w  związku ze zmianą Harmonogramu dnia księgowego obowiązującego w dniu 30 grudnia 2022 r. w KDPW S.A. (zgodnie z uchwałą Nr 1398/2021 Zarządu KDPW S.A.), Zarząd BondSpot S.A. postanawił o zmianie Harmonogramu Dnia Obrotu tego dnia na rynku Treasury BondSpot Poland dla transakcji warunkowych REPO, BSB/SBB, których transakcja otwierająca rozliczana jest w terminie T+0, gdzie T oznacza dzień zawarcia transakcji. W dniu 30 grudnia 2022 r. ww. transakcje zawierane będą do godziny 11:45.