Strona głównaAktualności

Zawieszenie obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacjami GMINY MIASTA WŁOCŁAWEK

Informujemy, że na wniosek GMINY MIASTO WŁOCŁAWEK o zawieszenie obrotu obligacjami na okaziciela serii C11, oznaczonymi kodem ISIN PL0018200010, w związku z zamiarem ich częściowego wykupu i zmianą ich wartości nominalnej postanawił zawiesić obrót tymi obligacjami na rynku regulowanym BondSpot od dnia 9 grudnia 2022 r. do dnia 20 grudnia 2022 r. (włącznie).

 
Więcej informacji na www.gpwcatalyst.pl