Strona głównaAktualności

Zawieszenie obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacjami WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Informujemy, że na wniosek WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO o zawieszenie obrotu obligacjami na okaziciela serii A16, oznaczonymi kodem ISIN PL0030200014, w związku z zamiarem ich częściowego wykupu i zmianą ich wartości nominalnej podjęta została uchwała o zawieszeniu obrutu tymi obligacjami na rynku regulowanym BondSpot od dnia 6 grudnia 2022 r. do dnia 16 grudnia 2022 r. (włącznie).


Więcej informacji na www.gpwcatalyst.pl