Strona głównaAktualności

Zawieszenie obrotu na rynku regulowanym BondSpot obligacjami POWIAT GOLENIOWSKI.

Informujemy, że na wniosek emitenta o zawieszenie obrotu obligacjami na okaziciela serii A13, oznaczonymi kodem ISIN PL0024200012, w związku z zamiarem ich częściowego wykupu i zmianą ich wartości nominalnej, Zarząd BondSpot S.A., działając na podstawie § 22 ust. 1 pkt 1 Regulaminu obrotu rynku regulowanego BondSpot, postanawia zawiesić obrót tymi obligacjami na rynku regulowanym BondSpot od dnia 15 listopada  2022 r. do dnia 25 listopada 2022 r. (włącznie).


Więcej informacji na www.gpwcatalyst.pl