Strona głównaAktualności
TBSP.Index®
2024-04-15
Wartość otwarcia:
Wartość: 1960.68
Zmiana: -1.92 (-0.10%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 1957.10
Zmiana: -5.50 (-0.28%)
zobacz szczegóły >

Zmiany Praktyk obrotu i rozliczeń Rynku Treasury BondSpot Poland

Informujemy, że Uchwałą Zarządu BondSpot S.A. Nr 76/22 z dnia 24 sierpnia 2022 r. wprowadzono zmiany do Praktyk Obrotu i Rozliczeń Rynku TBSP, które wejdą w życie z dniem 29 sierpnia 2022 r. Zmiany te mają charakter porządkowy i są związane z wprowadzeniem usługi rozliczania przez CCP na rynku TBSP w segmencie MMF (repo klasyczne).

Tekst jednolity uwzględniający zmiany został opublikowany w zakładce: www.bondspot.pl/regulacje_TBSPoland

Zmiany Praktyk obrotu i rozliczeń Rynku TBSP dotyczą w szczególności:

PR03 - Procedura potwierdzania przez podmioty ds. rozrachunku warunków rozrachunku transakcji typu BSB/SBB zawieranych na rynku repo przez uczestników rynku TBS Poland – procedura zawężona do instrumentów BSB/SBB;

PR05 - Format komunikatu rozliczeniowego SWIFT dla rynku REPO (zastosowanie dla transakcji BSB/SBB) – procedura zawężona do instrumentów BSB/SBB. Ponadto wprowadzono zmiany w polu 22F komunikatu SWIFT;

PR06 - Harmonogram przesyłania plików rozliczeniowych i rozrachunkowych do Instytucji Rozliczeniowych i Rozrachunkowych – aktualizacja godzin obrotu na rynku MMF, dodanie oddzielnego harmonogramu dla instrumentów repo klasyczne.

Dodatkowych informacji udziela:
Biuro Nadzoru Rynków
Tel: +48 22 537 74 29
E-mail: BNR@bondspot.pl