Strona głównaAktualności

Bank Handlowy w Warszawie S.A. - dopuszczenie do działania na rynku regulowanym BondSpot oraz w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez BondSpot S.A. w ramach Catalyst

Informujemy, że spółka Bank Handlowy w Warszawie S.A została dopuszczona do działania na rynku regulowanym BondSpot oraz w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez BondSpot S.A. w ramach Catalyst. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2022 r., pod warunkiem dojścia do skutku transakcji sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki Dom Maklerski Banku Handlowego S.A., związanej z prowadzeniem działalności maklerskiej na rzecz spółki Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Bank Handlowy w Warszawie S.A będzie działał na rachunek klienta.

Więcej informacji na gpwcatalyst.pl