Strona głównaAktualności
TBSP.Index®
2024-07-24
Wartość otwarcia:
Wartość: 2000.84
Zmiana: +1.71 (+0.09%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 2003.40
Zmiana: +4.27 (+0.21%)
zobacz szczegóły >

Zmiana Regulaminu Rynku Treasury BondSpot Poland

Informujemy, że uchwałą nr 39/22 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 8 kwietnia 2022 r. przyjęto zmianę Regulaminu Rynku Treasury BondSpot Poland. Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 kwietnia 2022 r.

Od dnia wejścia w życie zmian do Regulaminu TBSP rozliczenie transakcji warunkowych typu klasyczne repo, których przedmiotem są obligacje skarbowe, będzie się odbywać w CCP. Podmiotem dokonującym rozliczenia transakcji warunkowych typu klasyczne repo obligacjami skarbowymi będzie KDPW_CCP S.A. Do rozliczania tych transakcji będzie miała zastosowanie nowacja rozliczeniowa, o której mowa w art. 45h ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w zakresie i na zasadach określonych w tej ustawie oraz w regulacjach KDPW_CCP S.A.

Zmiany Regulaminu TBSP dotyczą w szczególności:
1) nowych rozwiązań związanych z rozliczeniem i rozrachunkiem transakcji warunkowych (m.in. w Załączniku I do Regulaminu TBSP);
2) dostosowania wzorów dokumentów składanych przez Uczestników TBSP lub podmioty składające wniosek o dopuszczenie do działania na Rynku TBSP (Załączniku J do Regulaminu TBSP),
3) zmiany godzin handlu na rynku repo (Załącznik E do Regulaminu TBSP),
4) zmian zasad anulowania transakcji (Załączniku O do Regulaminu TBSP),
5) zmian dotyczących likwidacji możliwości zawierania transakcji tri-party repo (m.in. w Załączniku I, Załączniku P oraz Załączniku R do Regulaminu TBSP).

Tekst jednolity Regulaminu jest dostępny pod adresem: https://www.bondspot.pl/regulacje_TBSPoland