Strona głównaAktualności

Zmiana Regulaminu ustalania kursów referencyjnych TBSP.Price oraz TBSP.fixPrice

Informujemy, że uchwałą nr 37/22 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 6 kwietnia 2022 r. przyjęto zmianę Regulaminu ustalania kursów referencyjnych TBSP.Price oraz TBSP.fixPrice. Uchwała wchodzi w życie z dniem 14 kwietnia 2022 r.

Zmiana ww. Regulaminu obejmuje wydłużenie czasu publikacji kursów TBSP.fixPrice do 15 minut (z obecnych 10 minut) po zakończeniu obrotu na rynku TBSP w danym dniu.

Tekst jednolity Regulaminu jest dostępny pod adresem: https://www.bondspot.pl/regulacje_TBSPoland