Strona głównaAktualności

Wprowadzenie do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland obligacji skarbowych OG0724, OG0527, OG1127, OG1131 i OG0432.

Informujemy, że z dniem 6 kwietnia 2022 r. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii OG0724, OG0527, OG1127, OG1131 i OG0432. Obligacje te będą notowane:

1) OG0724 - pod symbolem OK0724, pod warunkiem dokonania w dniu 6 kwietnia 2022 r. rejestracji tych obligacji w depozycie papierów wartościowych pod kodem PL0000114021 łącznie z notowanymi na rynku regulowanym BondSpot obligacjami skarbowymi OK0724;

2) OG0527 - pod symbolem PS0527, pod warunkiem dokonania w dniu 6 kwietnia 2022 r. rejestracji tych obligacji w depozycie papierów wartościowych pod kodem PL0000114393 łącznie z notowanymi na rynku regulowanym BondSpot obligacjami skarbowymi PS0527;

3) OG1127 - pod symbolem WZ1127, pod warunkiem dokonania w dniu 6 kwietnia 2022 r. rejestracji tych obligacji w depozycie papierów wartościowych pod kodem PL0000114559 łącznie z notowanymi na rynku regulowanym BondSpot obligacjami skarbowymi WZ1127;

4) OG1131 - pod symbolem WZ1131, pod warunkiem dokonania w dniu 6 kwietnia 2022 r. rejestracji tych obligacji w depozycie papierów wartościowych pod kodem PL0000113213 łącznie z notowanymi na rynku regulowanym BondSpot obligacjami skarbowymi WZ1131;|

5) OG0432 - pod symbolem DS0432, pod warunkiem dokonania w dniu 6 kwietnia 2022 r. rejestracji tych obligacji w depozycie papierów wartościowych pod kodem PL0000113783 łącznie z notowanymi na rynku regulowanym BondSpot obligacjami skarbowymi DS0432.