Strona głównaAktualności

Wprowadzenie do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland obligacji skarbowych OH0724, OH1126, OH0527, OH1131 i OH0432

Informujemy, że z dniem 21 marca 2022 r. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii OH0724, OH1126, OH0527, OH1131 i OH0432. Obligacje te będą notowane:

1) OH0724 - pod symbolem OK0724, pod warunkiem dokonania w dniu 21 marca 2022 r. rejestracji tych obligacji w depozycie papierów wartościowych pod kodem PL0000114021 łącznie z notowanymi na rynku regulowanym BondSpot obligacjami skarbowymi OK0724;

2) OH1126 - pod symbolem WZ1126, pod warunkiem dokonania w dniu 21 marca 2022 r. rejestracji tych obligacji w depozycie papierów wartościowych pod kodem PL0000113130 łącznie z notowanymi na rynku regulowanym BondSpot obligacjami skarbowymi WZ1126;

3) OH0527 - pod symbolem PS0527, pod warunkiem dokonania w dniu 21 marca 2022 r. rejestracji tych obligacji w depozycie papierów wartościowych pod kodem PL0000114393 łącznie z notowanymi na rynku regulowanym BondSpot obligacjami skarbowymi PS0527;

4) OH1131 - pod symbolem WZ1131, pod warunkiem dokonania w dniu 21 marca 2022 r. rejestracji tych obligacji w depozycie papierów wartościowych pod kodem PL0000113213 łącznie z notowanymi na rynku regulowanym BondSpot obligacjami skarbowymi WZ1131;|

5) OH0432 - pod symbolem DS0432, pod warunkiem dokonania w dniu 21 marca 2022 r. rejestracji tych obligacji w depozycie papierów wartościowych pod kodem PL0000113783 łącznie z notowanymi na rynku regulowanym BondSpot obligacjami skarbowymi DS0432.