Strona głównaAktualności
TBSP.Index®
2023-10-04
Wartość otwarcia:
Wartość: 1916.45
Zmiana: -4.38 (-0.23%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 1913.12
Zmiana: -7.71 (-0.40%)
zobacz szczegóły >

zmiana Regulaminu ustalania kursów referencyjnych TBSP.Price oraz TBSP.fixPrice

Informujemy, że uchwałą nr 5/22 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 5 stycznia 2022 r. przyjęto zmianę Regulaminu ustalania kursów referencyjnych TBSP.Price oraz TBSP.fixPrice. Uchwała wchodzi w życie z dniem 14 stycznia 2022 r.

Zmiana ww. Regulaminu obejmuje w szczególności modyfikację metody wyznaczania przez BondSpot kursów referencyjnych poprzez:
• Zmianę obecnego sposobu uwzględniania Kursów MidPrice i Kursów środka rynku z momentu zakończenia interwału (snapshot) na średnią ze wszystkich Kursów ważonych czasem ich utrzymywania w trakcie interwału,
• Obniżenie wagi progowej do minimalnego poziomu = 2,4 (w sytuacji braku możliwości wyznaczenia kursów przy standardowej wadze = 12),
• Uwzględnieniu procedury iteracyjnej wyznaczania Kursu TBSP.fixPrice polegającej na przyjmowaniu kolejnych okresów 30-minutowych poprzedzających Sesję od godziny 16:00 do 16:30, do momentu zapewnienia wszystkich parametrów umożliwiających ustalenie Kursu TBSP.fixPrice, zgodnie ze standardową metodą oraz minimalnej wagi progowej = 2,4.

Treść uchwały oraz tekst jednolity Regulaminu przekazujemy poniżej:

 Uchwała Nr 5/22 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu ustalania kursów referencyjnych TBSP.Price oraz TBSP.fixPrice

Regulamin ustalania kursów referencyjnych TBSP.Price oraz TBSP.fixPrice