Strona głównaAktualności
TBSP.Index®
2024-06-24
Wartość otwarcia:
Wartość: 1982.62
Zmiana: +0.92 (+0.05%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 1984.54
Zmiana: +2.84 (+0.14%)
zobacz szczegóły >

Nowa X kadencja Zarządu BondSpot S.A.

 Warszawa, dnia 28 czerwca 2021 r.

KOMUNIKAT

  • 29 czerwca 2021 r. rozpocznie się nowa X kadencja Zarządu BondSpot S.A.
  • W skład Zarządu BondSpot S.A. X kadencji zostali powołani: Pan Mariusz Bieńkowski na stanowisko Prezesa Zarządu, Pan Paweł Ostrowski na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki
     

Z dniem 29 czerwca 2021 r. rozpoczyna się nowa X kadencja Zarządu BondSpot S.A.

Decyzją Walnego Zgromadzenia BondSpot S.A. z dnia 14 maja 2021 r. Pan Mariusz Bieńkowski został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. Natomiast Rada Nadzorcza BondSpot S.A., w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, powołała Pana Pawła Ostrowskiego w skład Zarządu Spółki, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu. W dniu 1 czerwca 2021 r. Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zgody na dokonanie zmiany w składzie Zarządu BondSpot S.A. polegającej na powołaniu Pana Pawła Ostrowskiego na Wiceprezesa Zarządu Spółki nowej X kadencji.

Zgodnie ze Statutem Zarządu BondSpot S.A. kadencja Zarządu Spółki trwa trzy lata.

Nowy skład Zarządu BondSpot S.A.:

Mariusz Bieńkowski – Prezes Zarządu
Absolwent Wydziału Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach i podyplomowych studiów menedżerskich opartych na strukturze MBA oraz programie University of Minnesota. Posiada 28 letnie doświadczenie w bankowości i finansach zdobyte w różnych obszarach rynku kapitałowego i finansowego. Specjalista w zarządzaniu dystrybucją instrumentów finansowych, budowaniu sieci sprzedaży, projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań i modeli organizacyjnych zgodnych z wymogami otoczenia rynkowego. Przez 13 lat zdobywał doświadczenie w obszarze zarządzania płynnością, ryzykiem walutowym, stopy procentowej i operacyjnym w różnych instytucjach finansowych i strukturach organizacyjnych. W okresie od kwietnia 1992 do sierpnia 1995 zajmował stanowisko Chief Dealera w Gliwickim Banku Handlowym odpowiedzialne za optymalizację dochodowości w ramach transakcji handlowych na wybranych giełdach światowych. W latach 1995 – 2004 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Skarbu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Następnie w latach 2004 – 2008 zajmował stanowisko Zastępcy Dyrektora Biura Maklerskiego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. W okresie od stycznia 2009 do listopada 2017 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego Biurem Maklerskim BPH S.A. Mariusz Bieńkowski od dnia 26 czerwca 2018 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu BondSpot S.A., a od dnia 26 listopada 2019 r. sprawuje stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Paweł Ostrowski – Wiceprezes Zarządu
Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy na rynku kapitałowym. Ostatnio na stanowisku Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu TGE S.A. Kierował także pracami Rady Nadzorczej InfoEngine S.A., był również Członkiem Ogólnego Zgromadzenia Europex. W latach 2018-2020 członek Komitetu Nadzorczego GPW Benchmark S.A. Wcześniej pracował dla takich instytucji finansowych jak m.in. PKO Bank Polski S.A., Societe Generale S.A., Deutsche Bank Polska S.A., BNP Paribas Polska S.A. Od 2007 r. Dyrektor Sprzedaży w Departamencie Skarbu PKO BP Banku Polskiego S.A., gdzie nadzorował zespoły sprzedażowe produktów skarbowych oraz instrumentów zabezpieczających ryzyka towarowe oraz ryzyka stopy procentowej.
Paweł Ostrowski ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, tam też uzyskał stopień naukowy doktora. Ponadto jest absolwentem Programu Executive MBA University of Illinois at Urbana – Champaign i Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie prawa rynków kapitałowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dodatkowo ukończył studia z zakresu zarządzania zasobami IT w przedsiębiorstwie na Politechnice Warszawskiej. Posiada certyfikat ITIL.