Strona głównaAktualności

Zmiana daty ostatniego notowania w ASO oraz symbolu obligacji na okaziciela spółki EVEREST CAPITAL Sp. z o.o.

Informujemy, że na wniosek emitenta z dnia 28 kwietnia 2021 r. dotyczący zmiany daty ostatniego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst oraz symbolu obligacji na okaziciela serii K spółki EVEREST CAPITAL Sp. z o.o., określono dzień ostatniego notowania na 29 maja 2023 r. Ponadto z dniem 11 maja 2021 r. zmianie ulega symbol obligacji z EVC0621 na EVC0623.

Więcej informacji na www.gpwcatalyst.pl