Strona głównaAktualności
TBSP.Index®
2024-07-23
Wartość otwarcia:
Wartość: 1998.99
Zmiana: +0.01 (+0.00%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 1999.13
Zmiana: +0.15 (+0.01%)
zobacz szczegóły >

Zmiana Praktyk Obrotu i Rozliczeń Rynku Treasury BondSpot Poland

Informujemy, że Uchwałą Zarządu BondSpot S.A. Nr 62/21 z dnia 30 kwietnia 2021 r. wprowadzono zmiany do Praktyk Obrotu i Rozliczeń Rynku TBSP, które wejdą w życie z dniem 7 maja 2021 r. 

Tekst jednolity uwzględniający zmiany został opublikowany na stronie internetowej BondSpot S.A. : www.bondspot.pl/regulacje_TBSPoland

Zmiany do Praktyk obrotu i rozliczeń Rynku TBSP związane są z wprowadzeniem usługi CCP na rynku TBSP w segmencie CASH.

Zmiany Praktyk obrotu i rozliczeń Rynku TBSP dotyczą w szczególności:

PR01 - Procedura zawieszania działalności uczestnika na wniosek podmiotu rozliczającego lub podmiotu ds. rozrachunku – rozdzielona została możliwość zawieszenia działalności uczestnika na żądanie podmiotu rozliczającego lub ds. rozrachunku.
PR02 - Procedura postępowania w przypadku kontaktu telefonicznego – aktualizacja danych teleadresowych
PR03 - Procedura potwierdzania przez podmioty ds. rozrachunku warunków rozrachunku transakcji zawieranych na rynku repo przez uczestników rynku TBS Poland – procedura zawężona do rynku REPO i podmiotu ds. rozrachunku w związku z wprowadzeniem usługi CCP na rynku CASH
PR05 - Format komunikatu rozliczeniowego SWIFT dla rynku REPO – usunięto komunikaty SWIFT wysyłane dla rynku CASH w związku z wyłączeniem wysyłania takich komunikatów dla tego segmentu od wejścia usługi CCP na CASH
PR06 - Harmonogram przesyłania plików rozliczeniowych i rozrachunkowych do Instytucji Rozliczeniowych i Rozrachunkowych – rozdzielenie harmonogramów przesyłania instrukcji rozliczeniowych i rozrachunkowych zgodnie z podziałem: dla rynku REPO 4 fazy przesyłania dla rynku CASH – on line.

Dodanie procedury PR07 - Cykl rozrachunkowy dla transakcji otwierającej transakcji warunkowych – ograniczenie dat rozrachunku transakcji otwierającej dla transakcji warunkowej maksymalnie do terminu T+2 zgodnie z zapisami §10 pkt. 3 Załącznika I do Regulaminu Rynku Treasury BondSpot Poland