Strona głównaAktualności
TBSP.Index®
2024-04-12
Wartość otwarcia:
Wartość: 1962.09
Zmiana: +2.21 (+0.11%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 1962.60
Zmiana: +2.72 (+0.14%)
zobacz szczegóły >

Zmiana Regulaminu Rynku Treasury BondSpot Poland

Informujemy, że Uchwałą Zarządu BondSpot S.A. Nr 43/21 z dnia 24 marca 2021 r. wprowadzono zmiany do Regulaminu rynku TBSP, które wejdą w życie z dniem 8 kwietnia 2021 r.

Tekst jednolity uwzględniający zmiany został opublikowany na stronie internetowej BondSpot S.A. : www.bondspot.pl/regulacje_TBSPoland

Zmiany Regulaminu TBSP związane są z realizacją zaleceń pokontrolnych Komisji Nadzoru Finansowego.

Zmiany Regulaminu TBSP dotyczą w szczególności:
1) dodania Załącznika J i określenie w nim wzoru wniosku o dopuszczenie do działania na TBSP oraz dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku;
2) wprowadzenia uprawnienia do odwołania się od odmownej decyzji Zarządu Spółki przez podmiot wnioskujący o dopuszczenie do działania na TBSP (§ 8 Regulaminu TBSP);
3) wprowadzenia zapisu na arbitraż w zakresie sporów pomiędzy Uczestnikami dotyczących rozliczeń transakcji (§ 39 Regulaminu TBSP).

Dodatkowych informacji udziela:
Zespół Emitentów i Uczestników
Tel: +48 22 537 74 29
E-mail: zeu@bondspot.pl