Strona głównaAktualności

Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki MCI MANAGEMENT SP. Z O.O.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria I obligacji na okaziciela spółki MCI MANAGEMENT SP. Z O.O.

Więcej informacji na www.gpwcatalyst.pl