Strona głównaAktualności
TBSP.Index®
2024-07-24
Wartość otwarcia:
Wartość: 2000.84
Zmiana: +1.71 (+0.09%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 2003.40
Zmiana: +4.27 (+0.21%)
zobacz szczegóły >

Zmiana Regulaminu Rynku Treasury BondSpot Poland

Informujemy, że Uchwałą Zarządu BondSpot S.A. Nr 125/20 z dnia 17 września 2020 r. wprowadzono zmiany do Regulaminu rynku TBSP, które wejdą w życie z dniem 5 października 2020 r.

Od dnia wejścia w życie zmian do Regulaminu TBSP rozliczenie transakcji obligacjami skarbowymi rynku kasowego TBSP będzie się odbywać w CCP. Podmiotem dokonującym rozliczenia transakcji obligacjami skarbowymi rynku kasowego TBSP będzie KDPW_CCP S.A. Do rozliczania transakcji rynku kasowego będzie miała zastosowanie nowacja rozliczeniowa, o której mowa w art. 45h ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w zakresie i na zasadach określonych w tej ustawie oraz w regulacjach KDPW_CCP S.A.

Zmiany Regulaminu TBSP dotyczą w szczególności:
1) nowych rozwiązań związanych z rozliczeniem transakcji - zmiany wprowadzone m.in. w Załączniku I;
2) aktualizacji i uszczegółowienia postanowień dotyczących minimalnej jednostki obrotu oraz jednostki obrotu - zmiany wprowadzone m.in. w Załączniku C.

Tekst jednolity ww. Regulaminu uwzględniający przedmiotowe zmiany dostępny jest w zakładce: https://www.bondspot.pl/regulacje_TBSPoland
 

Dodatkowych informacji udziela:
Zespół Nadzoru Rynków, znr@bondspot.pl , tel. 22 537 74 28