Strona głównaAktualności

Zawieszenie na rynku ASO obligacji na okaziciela spółki J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.

Informujemy, że Decyzją 19/20 Dyrektora Biura Nadzoru Rynków BondSpot S.A., w związku z błędnie wyliczonymi wartościami odsetek narastających oraz na podstawie § 13 ust. 1 pkt. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. zawiesza się obrót obligacjami serii JWC1120 spółki J.W. Construction Holding S.A., oznaczonymi kodem ISIN PLJWC0000126 od godziny 13:10 do zakończenia dnia obrotu w dniu 1 czerwca 2020 r.