Strona głównaAktualności
TBSP.Index®
2021-04-16
Wartość otwarcia:
Wartość: 2023.40
Zmiana: -1.20 (-0.06%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 2023.49
Zmiana: -1.11 (-0.05%)
zobacz szczegóły >

Zawieszenie na rynku ASO obligacji na okaziciela spółki J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.

Informujemy, że Decyzją 18/20 Dyrektora Biura Nadzoru Rynków BondSpot S.A., na wniosek emitenta o zawieszenie obrotu obligacjami na okaziciela serii JWC0620, oznaczonymi kodem ISIN PLJWC0000118, oraz na podstawie § 13 ust. 1 pkt. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. zawiesza się obrót tymi obligacjami oznaczonymi na rynku ASO symbolem JWC0620 spółki J.W. Construction Holding S.A. od godziny 9:00 do zakończenia dnia obrotu w dniu 1 czerwca 2020 r.