Strona głównaAktualności

Wprowadzenie do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland obligacji skarbowych OI0722

Informujemy, że z dniem 18 maja br. do obrotu na Rynku Treasury BondSpot Poland zostaną wprowadzone obligacje skarbowe serii OI0722, oznaczone kodem PL0000112710. Obligacje te będą notowane pod symbolem OK0722, po dokonaniu ich asymilacji w dniu 18 maja 2020 r. z notowanymi na rynku Treasury BondSpot Poland obligacjami skarbowymi OK0722, oznaczonymi kodem PL0000112165.