Strona głównaAktualności
TBSP.Index®
2024-07-24
Wartość otwarcia:
Wartość: 2000.84
Zmiana: +1.71 (+0.09%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 2003.40
Zmiana: +4.27 (+0.21%)
zobacz szczegóły >

Zmiana Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

Informujemy, że Zarząd BondSpot S.A. podjął uchwałę Nr 22/20 z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

Główne zmiany Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. (dalej Regulamin) dotyczą następujących kwestii:
1) związanych z wprowadzaniem instrumentów dłużnych do obrotu;
2) zmian zakresu wymaganych informacji w dokumentach informacyjnych sporządzanych przez emitentów;
3) zmian w zakresie obowiązków informacyjnych emitentów (bieżących i okresowych);

Zmiany do Regulaminu wchodzą w życie z dniem 1 marca 2020 r., z zastrzeżeniem:
1) do spraw wszczętych, a niezakończonych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, stosuje się z zastrzeżeniem pkt 2 poniżej przepisy dotychczasowe, z wyłączeniem postanowień § 7 ust. 3 pkt 2 części ogólnej Regulaminu;
2) do spraw wszczętych, a niezakończonych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia § 7a części ogólnej Regulaminu, w brzmieniu przyjętym uchwałą zmieniającą Regulamin;
3) postanowienia § 11 ust. 2 i 3, § 12, § 13 oraz § 17a Załącznika Nr 3 do Regulaminu, w brzmieniu uwzględniającym zmiany Regulaminu, o których mowa w § 4 pkt 4, pkt 5, pkt 6 i pkt 9 uchwały zmieniającej Regulamin, stosuje się do raportów półrocznych oraz skonsolidowanych raportów półrocznych publikowanych począwszy od dnia 1 lipca 2020 r.;
4) postanowienia § 11 ust. 2, § 14, § 15 oraz § 17a Załącznika Nr 3 do Regulaminu w brzmieniu uwzględniającym zmiany Regulaminu, o których mowa w § 4 pkt 4, pkt 7, pkt 8 i pkt 9 uchwały zmieniającej Regulamin, stosuje się do raportów rocznych oraz skonsolidowanych raportów rocznych publikowanych począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r.

Tekst jednolity ww. Regulaminu znajduje się w zakładce: http://bondspot.pl/ASO.