Strona głównaAktualności

Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki ENEA S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria ENEB0624 obligacji na okaziciela spółki ENEA S.A.

Więcej informacji na www.gpwcatalyst.pl