Strona głównaAktualności

Komunikat BondSpot S.A. - asymilacja obligacji spółki Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Informujemy, że od dnia 30 grudnia 2019 r. obligacje na okaziciela serii D1 oznaczone kodem PLPEKAO00321 (symbol PE10631) spółki Bank Polska Kasa Opieki S.A., zgodnie z Uchwałą nr 1169/2019 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 grudnia 2019 r., będą notowane pod kodem PLPEKAO00313 (symbol PEO0631).