Strona głównaAktualności
TBSP.Index®
2021-11-29
Wartość otwarcia:
Wartość: 1874.97
Zmiana: +0.12 (+0.01%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 1872.28
Zmiana: -2.57 (-0.14%)
zobacz szczegóły >

Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki Meyra Group S.A.

Informujemy, że Decyzją 49/19 Dyrektora Biura Nadzoru Rynków BondSpot S.A., na wniosek emitenta spółki Meyra Group S.A. o zawieszenie obrotu obligacjami na okaziciela serii C, oznaczonymi kodem ISIN PLMDRT000027, oraz na podstawie § 13 ust. 1 pkt. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. zawiesza się obrót tymi obligacjami oznaczonymi na rynku ASO symbolem MED0420 spółki Meyra Group S.A. od godziny 9:00 do zakończenia dnia obrotu w dniu 20 grudnia 2019 r.