Strona głównaAktualności

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji podporządkowanych na okaziciela spółki BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

Od dnia 16 grudnia 2019 r. seria D1 obligacji podporządkowanych na okaziciela spółki BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

Więcej informacji na stronie www.gpwcatalyst.pl