Strona głównaAktualności

Zmiany na stanowisku Prezesa Zarządu BondSpot S.A.

 Warszawa, 22 listopada 2019 r.

 

KOMUNIKAT

 

• Decyzja Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BondSpot S.A. dot. powołania Prezesa Zarządu

 

Informujemy, że w dniu 22 listopada 2019 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BondSpot S.A. podczas którego Pan Mariusz Bieńkowski został powołany na Prezesa Zarządu Spółki. 
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BondSpot S.A. ww. sprawie wejdzie w życie z dniem 26 listopada 2019 r.


Mariusz Bieńkowski 
Absolwent Wydziału Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach i podyplomowych studiów menedżerskich opartych na strukturze MBA oraz programie University of Minnesota. Posiada 25 letnie doświadczenie w bankowości i finansach zdobyte w różnych obszarach rynku kapitałowego i finansowego. Specjalista w zarządzaniu dystrybucją instrumentów finansowych, budowaniu sieci sprzedaży, projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań i modeli organizacyjnych zgodnych z wymogami otoczenia rynkowego. Przez 13 lat zdobywał doświadczenie w obszarze zarządzania płynnością, ryzykiem walutowym, stopy procentowej i operacyjnym w różnych instytucjach finansowych i strukturach organizacyjnych. W okresie od kwietnia 1992 do sierpnia 1995 zajmował stanowisko Chief Dealera w Gliwickim Banku Handlowym odpowiedzialnego za optymalizację dochodowości w ramach transakcji handlowych na wybranych giełdach światowych. W latach 1995 – 2004 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Skarbu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Następnie w latach 2004 – 2008 zajmował stanowisko Zastępcy Dyrektora Biura Maklerskiego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. W okresie od stycznia 2009 do listopada 2017 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego Biurem Maklerskim BPH S.A. 
Pan Mariusz Bieńkowski od dnia 26 czerwca 2018 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu BondSpot S.A.