Strona głównaAktualności

Zmiana Regulaminu TBSP.Index oraz Regulaminu kursów referencyjnych TBSP.Price oraz TBSP.fixPrice

Informujemy, że Zarząd BondSpot S.A. dokonał zmiany Regulaminu indeksu Treasury BondSpot Poland (TBSP.Index) oraz Regulaminu ustalania kursów referencyjnych TBSP.Price oraz TBSP.fixPrice.

Zmiany ww. Regulaminów wchodzą w życie z dniem 25 listopada 2019 r.

Zmiana Regulaminu TBSP.Index dotyczy w szczególności uwzględnienia kursów referencyjnych TBSP.Price i TBSP.fixPrice jako podstawy do wyliczania Indeksu. Zmianie ulega również godzina publikacji wartości otwarcia Indeksu z 9:45 na 10:15.

Zmiana Regulaminu kursów referencyjnych TBSP.Price oraz TBSP.fixPrice dotyczy w szczególności określenia zasad ustalania kursu TBSP.fixPrice oraz zmiany godziny pierwszej sesji TBSP.Price na 9:30 – 10:00.

Tekst jednolity został opublikowany na stronie internetowej BondSpot S.A.: http://bondspot.pl/regulacje_TBSPoland