Strona głównaAktualności

Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria 1123 obligacji na okaziciela spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A.

Więcej informacji na www.gpwcatalyst.pl