Strona głównaAktualności

Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki KREDYT INKASO S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria F1 obligacji na okaziciela spółki KREDYT INKASO S.A.

Więcej informacji na www.gpwcatalyst.pl