Strona głównaAktualności
TBSP.Index®
2024-07-24
Wartość otwarcia:
Wartość: 2000.84
Zmiana: +1.71 (+0.09%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 2003.40
Zmiana: +4.27 (+0.21%)
zobacz szczegóły >

Zmiana Regulaminu Rynku Treasury BondSpot Poland

Informujemy, że BondSpot S.A. uchwałą nr 231/19 z dnia 1 października 2019 r. dokonała zmiany Regulaminu Treasury BondSpot Poland.

Przedmiotowa zmiana dotyczy uszczegółowienia opisu Ofert z wielkością ujawnianą, składanych na rynku kasowym.

Zmiany Regulaminu wchodzą życie po upływie 14 dni, jednakże nie wcześniej niż z dniem uprawomocnienia się decyzji KNF zwalniającej BondSpot S.A. z obowiązku upowszechniania informacji, o których mowa w art. 8 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) Nr 600/2014, w zakresie przejrzystości przedtransakcyjnej dotyczącej ofert przechowywanych w podsystemie zarządzania zleceniami, zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. a) tego Rozporządzenia.

Tekst jednolity uwzględniający zmiany został opublikowany na stronie internetowej BondSpot S.A.: http://bondspot.pl/regulacje_TBSPoland