Strona głównaAktualności

Okresowe zwolnienie z opłat obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu

Informujemy, że w dniu 31 maja 2019 r. Zarząd BondSpot S.A. podjął uchwałę nr 117/19 w sprawie okresowego zwolnienia z opłat obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot S.A.

Zwolnienie z opłaty kwartalnej dotyczy terminali udostępnionych Członkom Alternatywnego Systemu Obrotu po dniu 31 maja 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. włącznie.
W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. zwolnienie z opłaty kwartalnej przysługuje Członkom Alternatywnego Systemu Obrotu, jeśli w kwartale poprzedzającym zawrze transakcje w segmencie PRIME Alternatywnego Systemu Obrotu o łącznej wartości stanowiącej co najmniej równowartość 20.000.000 zł.

Więcej informacji na www.gpwcatalyst.pl