Strona głównaAktualności
TBSP.Index®
2024-05-17
Wartość otwarcia:
Wartość: 1971.64
Zmiana: -0.92 (-0.05%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 1971.29
Zmiana: -1.27 (-0.06%)
zobacz szczegóły >

Publikacja opóźnionych danych rynkowych

Informujemy, że opóźnione dane pochodzące z rynków BondSpot są dostępne w serwisie data.bondspot.pl

Opis usługi

Serwis data.bondspot.pl zapewnia dostęp do opóźnionych o 15 minut danych pochodzących z rynków:

 • Treasury BondSpot Poland;
 • Rynek Regulowany BondSpot;
 • Alternatywny System Obrotu BondSpot;
 • Catalyst BondSpot – połączone dane pochodzące z RR BS i ASO BS.

Uwagi ogólne

 • Serwis dostosowany jest do rozdzielczości Full HD i może nie działać poprawnie na urządzeniach mobilnych;
 • Wartości nominalne prezentowane są w milionach w walucie notowania;
 • Kursy prezentowane są z dokładnością notowania danego instrumentu;
 • Informacja o wieku danych jest wizualizowana po najechaniu na nazwę danego instrumentu:
                  o Ostatnia aktualizacja – godzina pochodzenia danych,
                  o Dane – godzina wizualizacji danych;
 • Zegar wyświetlany w interfejsie użytkownika podaje aktualny czas;
 • Elementy zmienione wizualizowane są odrębnym kolorem, który następnie blaknie w ciągu ok. 10 sekund;
 • Wizualizacja poziomu cenowego zawiera informacje o:
                 o Liczbie zleceń,
                 o Skumulowanym wolumenie zleceń;
                 o Kursie poziomu.

Widok łączny

W widoku łącznym prezentowane są dane dla wszystkich instrumentów finansowych, które są obecnie aktywne bądź zostały na nich zawarte transakcje.

Tabela danych zawiera następujące informacje:

 • Nazwa instrumentu;
 • Kod ISIN instrumentu;
 • Najlepszy poziom cenowy kupna;
 • Najlepszy poziom cenowy sprzedaży:
 • Kurs pierwszej transakcji;
 • Minimalny kurs transakcji;
 • Maksymalny kurs transakcji;
 • Kurs ostatniej transakcji;
 • Wartość nominalna wszystkich transakcji.

Widok pretrade

Tabela danych prezentuje informacje zgodne z wymogami przejrzystości przedtransakcyjnej pakietu MiFIDII/MiFIR.
Widok dostarcza informacji o wszystkich aktywnych instrumentach. Dane wizualizowane są w postaci tabeli danych. Informacja o instrumencie zawiera następujące dane:

 • Spread rynkowy;
 • Nazwa instrumentu;
 • ISIN instrumentu;
 • Wartość nominalna transakcji;
 • 5 poziomów cenowych:
              o Kupno,
              o Sprzedaż.

Widok posttrade

W widoku posttrade prezentowane są wszystkie transakcje zawarte na rynku.
Informacja o transakcji zawiera następujące dane:

 • MIC rynku
 • Numer transakcji
 • Data zawarcia/anulacji
 • Status transakcji: ACTI/CANC
 • Nazwa instrumentu
 • Kod ISIN
 • Kurs
 • Wartość nominalna
 • Waluta

Kontakt

W przypadku stwierdzenia problemów w działaniu usługi prosimy o kontakt z Działem Rozwoju BondSpot