Strona głównaAktualności
TBSP.Index®
2023-03-23
Wartość otwarcia:
Wartość: 1831.28
Zmiana: +6.48 (+0.36%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 1827.28
Zmiana: +2.48 (+0.14%)
zobacz szczegóły >

Zmiana Regulaminu Rynku Treasury BondSpot Poland

Informujmy, że BondSpot S.A. uchwałą nr 78/19 z dnia 8 kwietnia 2019 r. dokonała zmiany Regulaminu Treasury BondSpot Poland (dalej: „Regulamin TBSP”).

Tekst jednolity uwzględniający zmiany został opublikowany na stronie internetowej BondSpot S.A.: http://bondspot.pl/regulacje_TBSPoland

Zmiany do Regulaminu TBSP wejdą w życie z dniem 23 kwietnia 2019 r., z zastrzeżeniem przypadku określonego w załączonej uchwale Zarządu BondSpot S.A.

Konieczność dokonania zmian Regulaminu TBSP wynika z faktu, że rynek Treasury BondSpot Poland uzyskał status alternatywnego system obrotu i BondSpot S.A. jest zobowiązana do dostosowania działalności do przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Z uwagi na złożoność i obszerność wymaganych zmian dostosowujących działalność do wyżej wskazanych przepisów BondSpot S.A. podzieliła dokonywane zmiany na etapy. Niniejsza zmiana Regulaminu TBSP stanowi drugi etap tych zmian.

Najistotniejsze zmiany Regulaminu TBSP to:

  1. Wprowadzenie definicji handlu algorytmicznego (§ 1 Regulaminu TBSP).
  2. Dostosowanie kryteriów dopuszczeniowych i określenie jednolitej procedury związanej z dopuszczeniem do działania na Rynku TBSP (§ 3 - § 8 Regulaminu TBSP).
  3. Aktualizacja obowiązków Uczestników (§ 12, § 15a Regulaminu TBSP),
  4. Wprowadzenie automatycznych mechanizmów wstrzymywania obrotu na rynku kasowym (§ 21c Regulaminu TBSP),
  5. Umożliwienie Spółce wprowadzenie ograniczeń dostępu do Rynku (§ 21d Regulaminu TBSP),
  6. Określenie parametrów oferty z wielkością ujawnioną i nieujawnioną (§ 24 ust. 4 Regulaminu TBSP),
  7. Rezygnacja z funkcjonalności RFQ i wprowadzenie w jej miejsce funkcjonalności Trade Registration Facility (§ 27a i § 27b Regulaminu TBSP).
  8. Wprowadzenie nowej kategorii kary regulaminowej – kary pieniężnej (§ 36 Regulaminu TBSP),
  9. Określenie obowiązków Market Makerów zgodnie z art. 48 w związku z art. 18 ust. 5 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE (Załącznik G do Regulaminu TBSP),
  10. Określenie obowiązków w zakresie przejrzystości przedtransakcyjnej i posttransakcyjnej (§ 31a i Załącznik M do Regulaminu TBSP).