Strona głównaAktualności
TBSP.Index®
2022-12-07
Wartość otwarcia:
Wartość: 1741.78
Zmiana: +2.01 (+0.12%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 1747.91
Zmiana: +8.14 (+0.47%)
zobacz szczegóły >

Liderzy polskiego rynku kapitałowego nagrodzeni za osiągnięcia w 2018 r.

Warszawa, 26 lutego 2019 r.

 

KOMUNIKAT PRASOWY

W siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. odbyła się uroczysta Gala podsumowująca Rok Giełdowy 2018.
Podczas Gali nagrodzono instytucje, które w minionym roku osiągnęły najlepsze wyniki i w widoczny sposób przyczyniły się do rozwoju polskiego rynku kapitałowego.

W Gali udział wzięli przedstawiciele najważniejszych instytucji rynku kapitałowego – emitentów, domów maklerskich, banków, firm inwestycyjnych oraz organizacji i stowarzyszeń branżowych.
Podczas ww. uroczystości przyznane zostały nagrody dla liderów rynków prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A, GPW Benchamark S.A. jak również BondSpot S.A.

Liderami rynku Treasury BondSpot Poland, prowadzonego przez BondSpot S.A. zostali:

Bank Handlowy w Warszawie S.A. w kategorii za największe obroty na rynku kasowym Treasury BondSpot Poland w 2018 roku.
ING Bank Śląski S.A. w kategorii za największe obroty na rynku transakcji warunkowych Treasury BondSpot Poland w 2018 roku.
mBank S.A. w kategorii Lider market makingu na Treasury BondSpot Poland w 2018 roku.

Pan Wojciech Szajner, były Członek Rady Nadzorczej BondSpot S.A. wieloletni Przewodniczący Komitetu Doradczego rynku Treasury BondSpot Poland, Dyrektor Zespołu Stopy Procentowej Instrumentów Dłużnych Societe Generale S.A. otrzymał nagrodę indywidualną za wieloletnie wspieranie rozwoju rynku Treasury BondSpot Poland.

Więcej informacji na www.gpw.pl

 Gala_2019_1.jpg