Strona głównaAktualności

Komunikat dotyczący warsztatów nt. Tri-Party Repo

Logo_KDPW25.jpg                                                       BONDSPOT_pl_male.jpg


Komunikat dotyczący warsztatów nt. Tri-Party Repo

W dniu 14 lutego 2019 r. odbyły się warsztaty nt. Tri-Party Repo zorganizowane przez BondSpot S.A. i KDPW S.A.

Celem warsztatów było przedstawienie:
• zasad zawierania transakcji Tri-Party Repo na rynku Treasury BondSpot Poland,
• usług KDPW S.A. związanych z rozrachunkiem transakcji i zarządzaniem zabezpieczeniami,
• perspektyw rozwoju rynku Tri-Party Repo w Polsce.

Udział w ww. warsztatach spotkał się dużym zainteresowaniem instytucji rynku finansowego i kapitałowego.

Fotorelacja:

warsztaty_1.jpg

warsztaty_2.jpg

warsztaty3.JPG

warsztaty_4.JPG

warsztaty_5.JPG