Strona głównaAktualności

Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki AB S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria AB04 231023 obligacji na okaziciela spółki AB S.A.

Więcej informacji na www.gpwcatalyst.pl