Strona głównaAktualności

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela spółki CCC S.A.

Od dnia 28 grudnia  2018 r. seria 1/2018 obligacji na okaziciela spółki CCC S.A.będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

Więcej informacji na www.gpwcatalyst.pl