Strona głównaAktualności

Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji podporządkowanych na okaziciela spółki BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria B i seria C obligacji podporządkowanych na okaziciela spółki BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

Więcej informacji na www.gpwcatalyst.pl