Strona głównaAktualności
TBSP.Index®
2022-06-30
Wartość otwarcia:
Wartość: 1662.52
Zmiana: +7.71 (+0.47%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 1665.87
Zmiana: +11.06 (+0.67%)
zobacz szczegóły >

Zmiana Regulaminu Rynku Treasury BondSpot Poland

Informujemy, że BondSpot S.A. dokonała zmiany Regulaminu Treasury BondSpot Poland (dalej: „Regulamin TBSP”). Tekst jednolity ww. Regulaminu został opublikowany na stronie internetowej BondSpot S.A.: www.bondspot.pl/regulacje_TBSPoland

Zmiany do Regulaminu TBSP wejdą w życie z dniem 30 listopada 2018 r.

Z uwagi na skrócenie terminu wejścia w życie zmian Regulaminu TBSP, Uczestnikom TBSP przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu na skrócenie przez BondSpot S.A. terminu wejścia tych zmian w życie do dnia 20 listopada 2018 r. (włącznie).

Konieczność dokonania zmian Regulaminu TBSP wynika z faktu, że rynek Treasury BondSpot Poland uzyskał status alternatywnego system obrotu i BondSpot S.A. jest zobowiązana do dostosowania działalności do przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
Z uwagi na złożoność i obszerność wymaganych zmian dostosowujących działalność do wyżej wskazanych przepisów Spółka podzieliła dokonywane zmiany na etapy. Niniejsza zmiana Regulaminu TBSP stanowi pierwszy etap tych zmian.

Najistotniejsze zmiany Regulaminu TBSP to:
1. Zniesienie obowiązku zatwierdzania zmian Regulaminu TBSP przez Radę Nadzorczą Spółki (§ 2 ust. 2 Regulaminu TBSP).
2. Skrócenie terminu wejście w życie zmian do Regulaminu TBSP (§ 2 ust. 4 Regulaminu TBSP).
3. zmiany w zakresie postanowień dotyczących rozliczania i rozrachunku transakcji (§ 28 Regulaminu TBSP oraz Załącznik I do Regulaminu TBSP).
4. Wprowadzenie widełek określających ograniczenia wahań cen SPW oraz ograniczenia dopuszczalnej wielkości wolumenów (§ 21a i § 21b Regulaminu TBSP).
5. Zmiany dotyczące short code i long code w zleceniach (§ 21c Regulaminu TBSP).
6. Uchylenie postanowień dotyczących Płynnych SPW (§ 20 Regulaminu TBSP oraz Załącznik L do Regulaminu TBSP).
7. Rezygnacja z możliwości składania Oferty STRIKER i zawierania transakcji MID PRICE FIXING (§ 1, § 25 ust. 3a i 6, Załącznik E do Regulaminu TBSP).