Strona głównaAktualności
TBSP.Index®
2022-09-23
Wartość otwarcia:
Wartość: 1732.92
Zmiana: +1.42 (+0.08%)
Wartość zamknięcia:
Wartość: 1723.76
Zmiana: -7.74 (-0.45%)
zobacz szczegóły >

Zmiany w składzie Zarządu BondSpot S.A.

 

KOMUNIKAT


• 29 czerwca 2018 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzanie BondSpot S.A. które powołało Pana Piotra Wolińskiego na Prezesa Zarządu Spółki nowej IX kadencji
• 26 czerwca 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zgody na dokonanie zmiany w składzie Zarządu BondSpot S.A. polegającej na powołaniu Pana Mariusza Bieńkowskiego na Wiceprezesa Zarządu Spółki nowej IX kadencji

BondSpot S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BondSpot S.A. w dniu 29 czerwca 2018 r. Pan Piotr Woliński został powołany na Prezesa Zarządu Spółki nowej IX kadencji.

Jednocześnie na posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 26 czerwca 2018 r. zatwierdzono zmiany w Zarządzie BondSpot S.A., które zostały podjęte przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 16 maja 2018 r. W wyniku decyzji Komisji Nadzoru Finansowego Pan Mariusz Bieńkowski będzie sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu BondSpot S.A.
Nowa IX kadencja Zarządu BondSpot S.A. rozpoczyna się z dniem 30 czerwca 2018 r.

 

Piotr Woliński – Prezes Zarządu BondSpot S.A.
Absolwent Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1996 roku nieprzerwanie związany z polskim rynkiem finansowym. Karierę zawodową rozpoczął w Banku Gdańskim S.A. (po przejęciu BIG Banku Gdańskim S.A.) na stanowisku Starszego Dealera. W latach 1998- 2001 pracował w Banku Współpracy Europejskiej S.A. oraz w Banku Handlowym w Warszawie S.A. W okresie od lutego 2001 r. do lipca 2002 r. w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Skarbu, odpowiedzialnego za zarządzanie Zespołem transakcji z Klientami i Transakcji Międzybankowych. Następnie w latach 2002 - 2005 pracował w Bank BPH S.A. na stanowisku Senior Dealera. W latach 2005 - 2009, w Banku Handlowym w Warszawie S.A. na stanowisku Dyrektora był odpowiedzialny za transakcje handlowe obligacjami Skarbu Państwa. Od 2009 do 2012 roku związany z Deutsche Bankiem Polska S.A, gdzie pełnił funkcję Dealera obligacji rynku krajowego odpowiedzialnego m.in. za zarządzanie książką handlową. Od dnia 9 maja 2013 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu BondSpot S.A.

Mariusz Bieńkowski – Wiceprezes Zarządu BondSpot S.A.
Absolwent Wydziału Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach i podyplomowych studiów menedżerskich opartych na strukturze MBA oraz programie University of Minnesota. Posiada 25 letnie doświadczenie w bankowości i finansach zdobyte w różnych obszarach rynku kapitałowego i finansowego. Specjalista w zarządzaniu dystrybucją instrumentów finansowych, budowaniu sieci sprzedaży, projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań i modeli organizacyjnych zgodnych z wymogami otoczenia rynkowego. Przez 13 lat zdobywał doświadczenie w obszarze zarządzania płynnością, ryzykiem walutowym, stopy procentowej i operacyjnym w różnych instytucjach finansowych i strukturach organizacyjnych. W okresie od kwietnia 1992 do sierpnia 1995 zajmował stanowisko Chief Dealera w Gliwickim Banku Handlowym odpowiedzialnego za optymalizację dochodowości w ramach transakcji handlowych na wybranych giełdach światowych. W latach 1995 – 2004 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Skarbu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Następnie w latach 2004 – 2008 zajmował stanowisko Zastępcy Dyrektora Biura Maklerskiego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. W okresie od stycznia 2009 do listopada 2017 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego Biurem Maklerskim BPH S.A.