Strona głównaAktualności

Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki MCI CAPITAL S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria P obligacji na okaziciela spółki MCI CAPITAL S.A.

Więcej informacji na www.gpwcatalyst.pl