Strona głównaAktualności

Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki GetBack S.A.

BondSpot S.A. informuje, że w związku z zawieszeniem obrotu obligacjami na okaziciela spółki GetBack S.A. oznaczonymi symbolami: GB10219 (ISIN: PLGTBCK00131), GB10918 (ISIN: PLGTBCK00214), GB10919 (ISIN: PLGTBCK00032), GB11019 (ISIN: PLGTBCK00057), GB11218 (ISIN: PLGTBCK00206), GB20918 (ISIN: PLGTBCK00222), GB21019 (ISIN: PLGTBCK00065), GB21218 (ISIN: PLGTBCK00230), GB31019 (ISIN: PLGTBCK00073), GBK0119 (ISIN: PLGTBCK00099), GBK0219 (ISIN: PLGTBCK00123), GBK0319 (ISIN: PLGTBCK00149), GBK0518 (ISIN: PLGTBCK00172), GBK0619 (ISIN: PLGTBCK00164), GBK0819 (ISIN: PLGTBCK00016), GBK0919 (ISIN: PLGTBCK00024), GBK1019 (ISIN: PLGTBCK00040), GBK1119 (ISIN: PLGTBCK00081), GBK1218 (ISIN: PLGTBCK00198) w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ze względu na interes uczestników i bezpieczeństwo obrotu zawiesza się obrót tymi obligacjami na rynku ASO prowadzonym przez BondSpot S.A. w dniu 16 kwietnia 2018 r. od godziny 12:23 do końca dnia obrotu.