Strona głównaAktualności

Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki DOM DEVELOPMENT S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria DOMDET1151222 obligacji na okaziciela spółki DOM DEVELOPMENT S.A.

Więcej informacji na www.gpwcatalyst.pl